İyilik ve kötülük, dünya üzerinde her zaman birbiriyle mücadele eden birbirine zıt iki büyük güç. İyilik ve kötülük hakkında eski bir Kızılderili hikayesi anlatılır:

Siz neyi besliyorsunuz?

Yaşlı Kızılderili reisi kulübesinin önünde torunu ile oturmuş, az ötede boğuşan iki köpeği birlikte izliyorlardı. Yaşlı reisin sürekli göz önünde tuttuğu köpeklerden biri beyaz, diğeri ise siyahtı.

Çocuk, köpeklerin kulübeyi korumak için var olduğunu düşünmüştü. Oysa bir köpeğin bu iş için yeterli olacağını, öyleyse diğerine neden gerek olduğunu düşündü bir an. Hem neden köpeklerin renklerinin illa siyah ve beyaz olduğu sorusu da kafasına takılıyordu. Merakını gidermek için aklındaki soruları dedesine bir bir sordu.

Yaşlı reis: “Onlar…


Motivasyon konusu yöneticiler ve girişimciler için önemli bir konu. Ekiplerinde bulunan çalışanlarının işlerini doğru yapmaları, bu tarz çalışmalarını sürekli hale getirmeleri ve mümkünse daha da iyi yapar hale gelmeleri ise bir çok etkene bağlı. Bu etkenlerden birisi de motivasyonlarının sağlanmasıdır.

Her çalışanın farklı motivasyon kaynakları olabilir. Motive etmek amacıyla yapılan bazı davranışlar, herkeste aynı etkiyi oluşturamayabilir. Bu yüzden kimin neler ile motive olduğunu göz önünde bulundurarak hakkane bir şekilde motive olmaları sağlanmalıdır. Şimdilik bunu bir başka yazının konusu olarak bir kenara bırakalım.

Herkes aynı şeylerle motive olmayabilir ama sanırım büyük bir çoğunluk aynı şeylerle demotive olabilir. Çalışanlar için demotivasyon doğuran…


Herkesin, özellikle de girişimcilerin öncelikle kendinle barışık olması gerekiyor. İnsanlar kendileriyle barışık olmadıklarında, diğer insanlarla olan ilişkilerinde bir çok problem yaşıyorlar.

Kendinizle ne ölçüde barışık olduğunuzu ölçmek istiyorsanız aşağıdaki değerlendirmeyi bir yapın derim.

Kendinle barışık mısın?*

Aşağıdaki ifadelere verdiğiniz cevapları değerlendirerek kendinizle ne ölçüde iyi ilişkiler içinde olduğunuzu saptayabilirsiniz. Her ifadenin yanına sizin değerlendirmenizi belli eden rakamı koyun.

4: Eğer ifade tümüyle doğruysa
3: Eğer ifade çoğunlukla doğruysa
2: Eğer ifade kısmen doğruysa
1: Eğer ifade ender durumlarda doğruysa
0: Eğer ifade hiç doğru değilse

1 ( ) Sabahleyin neşeli bir şekilde uyanırım. 2 ( ) Çoğunlukla neşem yerindedir. 3 ( ) Çoğu…


Girişimciler için bir işletmeyi kurmak başlı başına zor bir iş. İşletmeyi kurduktan sonra rekabet ortamı içerisinde onu başarılı bir şekilde çalıştırmak ve işi yürütmek daha da zordur. Makine ve donanımın modern ve verimli şekilde doğru seçimi önemlidir. Bunun yanında makine ve donanımları kullanacak doğru çalışan seçimi de ayrıca önemlidir.

Yüksek meblağlarla hatta büyük borçların altına girilerek alınmış modern makinelerin işin ehillerine teslim edilmesi ve onları kullanmayı bilen tecrübeli çalışanların işe alımı gerekir. Birçok girişimci ve işletmeci için çalışan alımında en kestirme ve kolay yol rakibin elemanlarını cezbedici olanaklarla ikna etmek ve onları işe almaktır. …


İnsanların büyük bir çoğunluğu alış veriş sırasında kendilerine sunulan teklifler karşısında hızlı ve basit bir şekilde çeşitli karar verme eğilimindedirler. Bu karar verme işlemi sırasında, genellikle mantık yürütme ve matematiksel bir işlem yapma gereği duyulmaz. Bunun yerine insanlar bazı kısa yollar kullanır.

Mukayese yapmak bu kısa yollardan birisidir. İnsanlar ayrı kategoride olan ürünleri yan yana gördüklerinde karar vermeleri zorlaşır. Ancak aynı kategoride iki ürün yan yana konulduğunda karar vermeleri daha kolaylaşır. Örneğin bir tekstil ürünü ile gıda ürünü yan yana konulduğunda karar vermek daha zorken, birbirine benzeyen iki gıda ürünü yan yana konulduğunda karar vermek daha kolay olacaktır. …


Buridan’ın kara kara düşünen eşeği

Günümüzde insanoğlunun bir çok alanda yaşadığı problemlerden birisi de alternatif çokluğu ve bu alternatifler arasından hangisinin kendisi için en iyisi olduğuna karar verme zorluğudur.

Cep telefonu alacaksınız, bir çok marka ve her markanın onlarca alternatifi var. Araba alacaksınız, yine bir çok markanın birbirinden cezbedici bir çok modeli mevcut. Ufak bir ihtiyacınızı internet üzerinden satın alacaksınız, bir çok sitede ürünün çeşitli versiyonları birbirinden farklı kampanyalarla sunuluyor.

Cep telefonu operatörünüzü değiştireceksiniz, diğer operatörlerin sitelerini inceliyorsunuz. …


Bugün sizlerle benim için sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum:

İlk olarak elektronik kitap formatında idefix, D&R ve Kobo internet siteleri üzerinden girişimciler ve girişimci adaylarıyla buluşan “Girişimcilik Hapı” kitabım, şimdi de basılı kitap olarak yayınlandı.

  • Kitabın basılı versiyonuna kitapyurdu sitesinden aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:
  • Kitabın içeriği hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıdaki dosyaya göz atabilirler:
Girişimcilik Hapı
  • Kitaptan alıntılar ve girişimcilik paylaşımları için kitaba ait aşağıdaki site incelenebilir:

http://girisimcilikhapi.com

  • Kitaptan alıntılar ve girişimcilik paylaşımlarının yayınlandığı aşağıdaki Facebook sayfası beğenilip takip edilebilir:

https://www.facebook.com/GirisimcilikHapiTR


Ticari hayatta pazar, rakipler arasında farklı oranlarda paylaşılmıştır. Bazen maliyetler, kapasite sorunları, ürün gruplarında profesyonelleşmiş olmak, yatırım problemleri, kar marjları gibi çeşitli sebeplerle firmalar siparişlerini kendileri üretmek yerine benzer iş yapan rakiplerine ürettirebilirler.

Yıkıcı rekabete alışık olduğumuz dünyada bazen rakiplerin bir araya gelerek yapıcı rekabet gerçekleştirdikleri de olur. Ortak satın almalar yapmak pazarlık güçlerinin artırdığı gibi ortak yatırım yapmak da üretim maliyetlerini düşürebilir.

Bu aşamada rakipleri iyi takip etmek, stratejileri ve olası sonuçları hakkında ince eleyip sık dokumak gerekebilir. Bunu yaşanmış bir olayla örneklendirelim.

Türkiye’den bir örnek*

Türkiye halen beyaz eşyada dünya çapında bir üretici konumunda bulunuyor. Bu noktaya gelene kadar sektörün yaşadığı…


CRM örneği konusunda Target örneğini verdiğim yazıda CRM’i, müşteriyi merkeze alarak tüm şirketi bu felsefe ile yönetmek diye tanımlamıştım. Bunun için müşterilerin tutum ve davranışlarını anlamak, anlamlı, kalıcı ilişkiler kurmak, onları etkilemek amacıyla faaliyetlerde bulunmak gerekir.

Müşteriyi etkilemek için günümüzde son teknoloji yazılımlar ve donanımlar, markaya ait kartlar, iletişim alt yapıları, yapay zeka gibi modern teknolojinin ürünü olan çeşitli unsurlar kullanılıyor.

Gerçekten de müşteriyi etkilemek için bu kadar pahalı yatırımlara fazlasıyla güvenilmiyor mu? Bununla ilgili olarak Uğur Özmen’in bahsettiği anekdotu bir okuyalım.

CRM örneği: Otel müşteriyi nasıl tanıdı?

Amerikalı bir konuşmacı, Avrupa’da düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak davet edilince çok sevinmiş. Çünkü konferans 30 sene önce…


Girişimciler için “yenilik” ya da “yenilikçi düşünce” olmazsa olmazlardan. Aslında bunlar bizim öz kültürümüzde, toplumumuzun mayasında zaten mevcut olan unsurlardan. İşte buna güzel bir örnek:

Yıl 1943, genç Mustafa’nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi’ne çıkar. Bizimki kütüphanede heyecanla okurları bekler; bir gün olur, beş gün olur, gelen giden yok. Etraftakilerle konuşur, herkese anlatır: “ Bakın kütüphane bomboş duruyor, gelin kitap okuyun.” Gelen giden olmaz. Amirlerine durumu bildirir.

- Kardeşim otur oturduğun yerde, maaşını düzenli alıyon mu, almıyon mu?

- Alıyorum.

- Eee, o zaman ne karıştırıyon ortalığı, gelen giden olsa maaşın mı artacak? …

Mesut Dönmez

Endüstri Mühendisi, girişimcilik, internet, tasarım, inovasyon, dış ticaret

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store